Noutăți Legislative

Legea „lanțului scurt de aprovizionare” promulgată

11 ianuarie 2017

Legea nr. 150/2016 promulgata in 18 iulie 2016, reprezinta o completare a Legii nr.321/2009 si are in vedere ca marile magazine sa aiba pe rafturi carne, fructe si legume din productie romaneasca in proportie de minimum 51%.

Modificarie aduse sunt:

 • la articolul 2 alineatul (2), după punctul 21 se introduc patru noi puncte, punctele 22-25 ;
 • la articolul 2 alineatul (2), după punctul 6 se introduc trei noi puncte, punctele 61-63 ;
 • la articolul 2 alineatul (2), punctul 8;
 • la articolul 2 alineatul (2), punctele 11-13 se modifica;
 • la articolul 2 alineatul (2), după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 16;
 • la articolul 2, alineatul (3) se modifică;
 • la articolul 4, alineatul (1), Articolul 6 se modifică;
 • la articolul 7, alineatele (3) şi (4) se modifică;
 • la articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41);
 • Articolul 8 se modifică;
 • după capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III1;


Sursa: MADR